Abraham Casteleijn Oprichter van de Weeckelijke Courante van Europa, later voortgezet onder de naam Oprechte Haerlemse Courant.

Deze advertenties op deze website zijn voor het overgrote deel gebaseerd op het computerbestand dat Tecla Aerts, Carla Ester, Carla van der Poel, Jos Leenes en ik in 1984 hebben aangelegd op basis van de in het archief van Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem aanwezige exemplaren van de Oprechte Haerlemse Courant. Wij hebben alle couranten tot en met 1675 geëxerpeerd. Daarna is het bestand nog door mij aangevuld op basis van exemplaren uit andere collecties, waarvan die in het Niedersächsisches Staatsarchiv in Oldenburg de belangrijkste is. Deze laatste zijn hier nu nog afzonderlijk opgenomen.
Tevens is door mij een register op boekverkoper en een algemeen trefwoorden register gemaakt.
De heer J.A. Gruys van de Koninklijke bibliotheek wees mij er op dat in vier gevallen een advertentienummer dubbel is gebruikt. Om hernummering te voorkomen heb ik deze nu met a) en b) onderscheiden.
Hij leverde mij tevens aanvullingen uit Casteleyns Weeckelijcke courante van Europa van zaterdag 23-11-1658 (Knuttel 7918) en de Haerlemsche dinghsdaeghsche courante van 12, 19 en 26 -11-1658 (Knuttel 7919). De heer Gruys heeft voor zichzelf de advertenties in categorieën ingedeeld. Deze indeling ziet er als volgt uit:

varia 1400 50%
boek aankondigingen 887 32%
boekenveilingen 431 15%
boeken varia 31 1%
kunstveilingen 22 1%
verkoping lettergieterij / drukkerij 18 1%